Misyon
Administrator tarafından yazıldı.    Cumartesi, 14 Ocak 2012 18:05    PDF Yazdır e-Posta

 

Dem-Toç-Sen Sendikası, Ana Tüzükte yazılan temel ilke ve vizyonuna uygun olarak çalışanlarımızın her türlü ortak hak ve menfaatleri ortak paydasında üyelerinin gelişmiş ülkeler standartlarında müreffeh, mutlu, huzurlu yaşam hedefini temin etmeyi temel amaç edinmiştir. Bu doğrultuda;

a) Tüm çalışanlara yaptıkları işe uygun, insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret; daha iyi çalışma şartları, iş güvenliği ve mesleki saygınlık kazandırmaya ve demokratik çalışma hayatının gereği olan grevli toplu sözleşme hakkını almaya çalışır.

b) Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için çalışır.

c) Kamu görevlilerini yurt içi ve yurt dışında temsil eder.

ç) Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak tedbirler alır.

d) Kamu çalışanlarının geleceğe güvenle bakmalarını  sağlayacak sosyal güvenlik  sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret eder.

e) Üyelerinin mesleklerinde daha iyi ilerlemesi, gelişmesi ve dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.

f) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.

g) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay alması için çaba  sarfeder.

ğ) Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini hak ettikleri seviyeye çıkarmak ve bu konudaki hak ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

h) Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar.

ı) 21. yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

i) Türkiye’de çalışma ve yaşam koşullarının çağdaş normlar doğrultusunda sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

j) Kamu çalışanlarının toplumsal kalkınmadaki emekleri doğrultusunda hak  ettikleri   söz hakkına paralel olarak kamu idaresinde etkinliklerinin artırılması için çalışmalar yapar

Son Güncelleme ( Cumartesi, 14 Ocak 2012 18:36 )