vizyon
Administrator tarafından yazıldı.    Pazartesi, 20 Aralık 2010 21:42    PDF Yazdır e-Posta

 

Dem-Toç-Sen Sendikası din, dil, ırk, mezhep, felsefi inanç, siyasi düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, herkese eşit çalışma ve eşit yaşam hakkının verilmesini savunarak bu doğrultuda mücadele eder. Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır.

Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile kamu çalışanlarının siyaset ve grevli toplu sözleşme hakkının önündeki engellerin kaldırılması, Demokratik ve bağımsız sendikacılık ilkeleri içerisinde bütün çalışanların sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturularak çalışma ve yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesi,İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler belgeleri, ILO Sözleşmeleri, Uluslararası sendikacılık ilkeleri ile Türkiye‘nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesine öncülük etmektir.

Son Güncelleme ( Cumartesi, 14 Ocak 2012 18:03 )